mandag 6. september 2010

I eksperimentfasen

Jeg har nå laget en facebookside som fungerer. Det er en foreningsside for Scarfaceklubben. Et overmodent prosjekt med en liten forening for folk som har vært gjennom spektakulære sykkelulykker, fortrinnsvis med ansiktsskader.
Hovedpoenget er å se om teknikken funker og å lære mer om den rent praktiske siden av saken. Jeg føler at det er viktig nå, for å forstå hva litteraturen handler om.
Det hele er ikke bare tøys og fikling, men knytter an til Hegels teori om herre og knekt. Den går ut på at i møtet mellom to parter vil den ene parten gi seg under den andre. Vi får en overmann, herren og en undermann, knekten. Herren tvinger knekten til å arbeide for seg. På denne måten oppstår en gjensidig utvikling der knekten bearbeider naturen og den bearbeidede naturen igjen endrer mennesket. Vi får en didaktisk dannelsesprosess mellom mennesket og naturen, der knekten stadig lærer seg bedre arbeidsformer. Knekten er den som står nærmest realitetene og er dermed den som lærer mest. Men herren er den nødvendige katalysator. Samtidig er det et gjensidig dynamisk forhold mellom subjektene. Herren er herre fordi knekten og han selv godtar ham som herre. Samtidig er knekten knekt fordi han selv, og herren, godtar det. Tanken er for øvrig videreutviklet av Karl Marx. Poenget er at situasjonen ikke er statisk og at teknologiske endringer alltid vil påvirke maktforholdet. Om herren ikke er på høyde med utviklingen, vil han tape sin posisjon som herre.
Jeg tror dette forholdet er helt sentralt når man leder virksomheter i teknisk endring. Om man ikke forstår teknologien, vil man bli akterutseilt og miste legitimitet.
Dette er forøvrig i tråd med det Janne skriver i sin blogg om at man må forstå internet om man skal kunne fungere som formidler av dannelse for dagens ungdom.

2 kommentarer:

  1. he he he - morsomt å lese. ikke lett for en stakkars realist å henge med på slike betraktninger, men en gjør nå så godt en kan.....

    SvarSlett
  2. TAkk for en grei utredning av "dialektikken". Det er dette tankegodset som ligger til grunn for utviklingen av sosiokulturell læringsteori og virksomhetsteorien (jfr Engestrøms trekanter!), men det nevnes forbausende sjelden i faglitteraturen. Man stopper ved Vygotsky og synliggjør ikke de skuldrene han står på. man kan jo fundere på hvorfor det er slik...

    SvarSlett